Úvodní stránka » Provozní řád

Provozní řád sauny

Tento provozní řád slouží k dodržování předpisů příslušných orgánů a provozovatele dle vyhlášky 238/2011 Sb., k zajišťování pořádku a bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků sauny nábř. Závodu míru 1898, Pardubice 53002.

Provozovatel: ing.Miroslav Černý, tel: 777158670
Adresa: Boženy Němcové, 133 Čeperka 53345
IČO: 71239286

Provozní doba: od 1.3. 2019 každý den od 16:00 do 21:00 hodin

Článek 1. – prostory sauny

 1. Vstupní místnost s recepcí a barem, vybavená lékárničkou a hasicím přístrojem,v prostorách fitness před vstupem do sauny.
 2. Šatny personálu.
 3. Společná šatna s 15 ti skříňkami.
 4. Chodba s odpočívárnou.
 5. Dámská a pánská toaleta včetně umyvadel s teplou a studenou vodou.
 6. 2 x sprcha s teplou a studenou vodou.
 7. Potírna pro 7 návštěvníků.
 8. Ochlazovací bazének a 1 x sprcha se studenou vodou.
 9. Technická místnost.
 10. Úklidová místnost s výlevkou v prostorách fitness.

Článek 2. – hygiena, úklid a sanitace

 1. Za úklid a hygienu zodpovídá a provádí ji provozovatel sauny Pavel Šavrda, v jeho nepřítomnosti Andrea Šavrdová.
 2. Úklid potírny, šatny a ostatních prostor sauny je prováděn dezinfekčními prostředky střídavě SAVO a DEOFORM každý den po skončení provozní doby sauny.
 3. Během provozu sauny se průběžně udržuje povrch podlah gumovou stěrkou.
 4. Prostory šatny a chodby s odpočívárnou  jsou napojeny na vzduchotechniku.
 5. Ochlazovací bazének je udržován pískovou filtrací a každodenní dezinfekcí BAZÉNOVÉ SAVO a BEZCHLÓROVÉ DESINFEKCE GRANULÁT, případnou výměnou vody z vodovodního řádu.
 6. Bude veden deník o kontrole volného chlóru a to jedenkrát denně.
 7. Vzorky vody z bazénu se dávají jednou měsíčně na rozbor dle vyhl. 238/2011 Sb. v rozsahu přílohy č. 8 a protokoly o kvalitě vody z bazénku budou zasílány v elektronické podobě na KHS Pardubice.
 8. Odpadky se dávají do popelnic a jednou týdně vyvážejí.
 9. Personál sauny je povinen dbát všech hygienických předpisů, být čistě oblečen a mít vhodnou obuv.

Článek 3. – návštěvníci sauny

 1. Každý návštěvník sauny je povinen dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení sauny a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Po vstupu do šatny se úplně svlékněte ( i šperky a hodinky), odstraňte make up a do prostoru sauny vstupujte pouze s ručníky a hygienickými pomůckami.
 3. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do potírny  umýt mýdlem a řádně osprchovat a následně osušit, teprve potom vstoupit do potírny.
 4. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích v potírně, odpočívárně a šatně používá k podložení těla ručník nebo jiná vhodná textilie.
 5. Prádlo do sauny není zapůjčováno a zákazník si nosí s sebou vlastní.
 6. V potírně nerušte a neobtěžujte ostatní nadměrným hlukem a svým potem při masáži svého těla .
 7. Po prohřátí v potírně se vždy z hygienických důvodů osprchujte, teprve potom dle chuti a potřeby vstupujte do ochlazovacího bazénku.
 8. Skákat do bazénku je z bezpečnostních i zdravotních důvodů přísně zakázáno.
 9. Prohřívání s pocením a následující ochlazování doporučujeme opakovat dle osobních pocitů přibližně 2x až 4x, po dobu 8  až 15 minut.
 10. Do potírny vždy vstupujte osušení.
 11. V prostorách sauny je zakázáno běhat a polívat kamna v potírně vodou.
 12. Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci uložit  na recepci, jinak provozovatel neručí za jejich ztrátu.
 13. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sauny. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení sauny, tak na majetku ostatních osob.
 14. Každý návštěvník je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a  dbát pokynů obsluhy sauny.
 15. Dětem mladším 15 ti let je přístup do sauny povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 16. Vstup do sauny je zakázán osobám nemocným, opilým nebo pod vlivem drog.
 17. Sauna je doporučena pouze zdravým osobám a každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí.

V Pardubicích 10.10.2012

Oblíbené odkazy

 

 

Otevírací doba (kromě období 1.7.-31.8. - je omezena prac.doba)

 • Po-Pa    16:00 - 21:00
 • So         16:00 - 21:00
 • Ne         16:00 - 21:00
 • Smíšená  sauna !!!!

Soukromé hodiny dle dohody

-více info Ceník nebo na baru

TOPlist