Úvodní stránka » Saunování

O saunování

Čím déle vydržím v sauně tím lépe

Pobyt v sauně není žádným soutěžením, kdo vydrží déle.Také z výdrže v sauně nelze dost dobře odvodit zdravotní stav saunujícího. Proto každý saunující si sám zvolí, kdy ze sauny odejde. Doporučený pobyt v sauně je pro dospělé 8-15minut, pro děti 3-8minut. A to v závislosti na pocitech a na tom, při jaké teplotě se saunujeme.

Teplota v sauně má být alespoň 100 C, nejlépe 110 C správná teplota by měla být kolem 86 C ve výšce hlavy (cca 175cm),proto přehřívání sauny nad 110 C je plýtvání energií a zbytečné zatěžování materiálu použitých v sauně. Pokud teplota sauny je nižší,tak pobyt zase naopak může být delší.

Jak na správné saunování? 

Slovo sauna již u nás nezní cize ani neobvykle. Co vlastně znamená? Je to finský výraz, který původně znamenal díru či jámu v zemi nebo ve sněhu. Později však už označoval typickou dřevěnou stavbu z hlediska povrchu země zapuštěnou či polozapuštěnou do země, nebo jako na zemi volně stojící srub. Saunou rozumíme stavebně technický prvek, schopný vytvořit a udržet specifické fyzikální prostředí - saunovou koupel. Cílevědomé jednání člověka v tomto prostředí se nazývá saunování. Jinak řečeno: v sauně si připravujeme saunovou koupel, abychom se v ní saunovali. Toto slovo vyjadřuje podstatu toho, co se v sauně a v saunové lázni koná. Saunujeme se a očekává se, že tato činnost přinese nějaký efekt.

Fáze, typy, kmitočty, pravidla a věková hranice saunování 

Fáze saunování

Saunování rozdělujeme na čtyři základní fáze, lišící se od sebe pouze způsobem či formou okamžitého účinku fyzikálních podnětů na člověka:

  • přípravná fáze
  • fáze prohřívání
  • fáze ochlazování
  • závěrečná fáze 

Jednotlivé fáze saunování vytváří vždy jeden běh saunování. Několik běhů tvoří turnus saunování, což je dávka absolvovaná během jednoho pobytu v sauně, většinou v jednom dni.

Saunování je starobylý princip, totiž služba člověku. Prospěch člověka je odpradávna měřítkem všeho v sauně a při saunování. Proto má být sauna stavebně i provozně koncipována tak, aby po všech stránkách vyhověla potřebám jednotlivců nebo jedinců sdružených do kolektivu, jakou tvoří například rodina nebo určitá zájmová skupina. Sauna se stala součástí životního prostředí a saunování neodmyslitelnou součástí našeho životního stylu. 

Typy saunování

Podle počtu opakovaných běhů v jednom turnusu a podle konečného efektu lze rozlišit několik typů saunování: 

dráždivé (iritační) saunování

je vyvoláno jedním pobytem v teplé saunové lázni a následným ochlazením. Působí značně povzbudivě, proto je nejlépe navázat na něj další aktivitou, především duchovního rázu. Pokud se navazuje pohybovou aktivitou, není nutné celkové ochlazení v bazénu. Postačuje sprcha a ochlazení přichází postupně při pohybu. 

povzbudivé (tonizační) saunování

představuje dvojitou směnu horkého a chladného prostředí a má prakticky stejný efekt jako předchozí typ. Pokud však pohybová, nebo i duševní aktivita nenavazuje hned po jeho ukončení, uvolňující účinek se projeví po nějaké době. Tento typ saunování se osvědčil zejména u malých dětí z jeslí a mateřských škol.

uvolňující, uklidňující (relaxační) saunování

je nejvíce rozšířený způsob a spočívá v opakování prvních tří fází saunování třikrát po sobě. Přináší výrazné tělesné i duševní uvolnění a je vhodné ho využít zejména po běžném tělesném zatížení či psychickém vypětí. Tomuto typu saunování má předcházet nejméně půlhodinové celkové uklidnění. Lehký útlum, který po tomto typu saunování pravidelně nastává, lze oddálit ihned následující pohybovou aktivitou a odpočinek si dopřát až po jejím skončení už v domácím prostředí. Pokud však tomuto typu předcházela větší tělesná námaha, musí být odpočinek ihned po ukončení saunování. 

vyčerpávající (exhaustive) saunování

znamená čtyřnásobné až pětinásobné opakování jednotlivých běhů saunování po sobě. Po takovém saunování dochází k většímu útlumu a potřebě spánku. Únava, ospalost a malátnost jsou velmi výrazné. Dochází také k bezprostřednímu snížení tělesné výkonnosti a nervově-svalové pohotovosti. Tento typ se využívá k vyvolání spánku zejména po předchozím psychickém rozrušení. Proto má odpočinek a spánek navazovat bezprostředně po saunování a většinou je již součástí závěrečné fáze. Pokud by však tomuto saunování předcházelo vyčerpávající tělesné zatížení, pak je lepší saunování odložit na druhý den. 

šestinásobné a vícenásobné

opakování pobytu v horku již není v souladu s pravidly saunování. Celkové vystavení intenzivnímu prostředí v saunové lázni může vyvolat rozvrat ve vnitřním prostředí organismu a způsobit kritický stav. Kdo se takto saunuje, riskuje. 

Kmitočty a cykly saunování

Pokud je mezi jednotlivými turnusy saunování zachován interval nejlépe jednoho nebo maximálně dvou týdnů a je dodržovaný pravidelně, pak jde o pravidelné saunování. Další časové intervaly představují formu nepravidelného saunování. Prakticky vždy začíná znovu.

Sled po sobě jdoucích turnusů saunování lze zařadit do cyklů, např. sezónních a pod. 

Pravidla saunování

Každý člověk reaguje na prostředí sauny jinak. Každý to snáší jinak. Proto by si měl každý nejdříve rituál saunování sám na sobě vyzkoušet a najít pro sebe ten nejvhodnější způsob. Tak lze nejlépe dosáhnout maximálního osobního prospěchu a v konečné fázi vyvolá také závěrečný pocit uspokojení, uvolnění a určité životní radosti a energie. Jediné saunování však nestačí. Mnohokrát se až po několika opakováních dostaví správné reakce organismu.

Jakékoliv nesprávné jednání před saunováním, v jeho průběhu i po jeho ukončení vadí celkovému očekávanému účinku. Proto existují určité zásady a návody na správné saunování, které se opírají nejen o tradici, ale i o zcela objektivní důvody. I když se většinou radí, aby se saunování řídilo především subjektivními pocity, není vhodné osvědčená pravidla obcházet, pokud má mít saunování výsledný efekt. 

... zdraví se mohou saunovat bez obav

Zdravý člověk - tím myslíme takového jedince, u kterého nebyly zjištěny žádné známky nějakého závažného onemocnění (ať už akutního nebo chronického), ani se u něj při běžné tělesné zátěži neprojevují žádné změny činnosti důležitých orgánů – se tedy nemusí bát, že by mu zátěž v saunové lázni měla vyvolat nějaké zdravotní problémy. Pro samotný efekt saunování má význam okamžitá tělesná dispozice i psychický stav. 

... nemocní musí být opatrní

Nemocný zájemce o saunování se musí vždy poradit se svým ošetřujícím lékařem, zda se má vůbec saunovat. Některá onemocnění nepatří do sauny vůbec. Platí to zejména pro všechna akutní onemocnění, případně i dlouhodobé chronické onemocnění se známkami aktivity nemoci. Na druhé straně je při celé řadě onemocnění chronického charakteru vliv na saunování dostatečně známý a ceněný. 

Věková hranice

Obvykle se uvádí hranice 60 let jako horní hranice pro zahájení saunování, která nemá být překročena. Vzhledem k tomu, že v tomto věku je riziko závažných onemocnění především cévního systému a srdce značně vysoké, není rozumné, aby lidé v tomto věku začínali se saunováním. Ze zkušeností víme, že starším lidem, kteří byli celý život zvyklí aktivně pracovat, sportovat atd., není třeba klást překážky v jejich rozhodnutí zkusit si také účinek saunové lázně.

Lidem, kteří by chtěli začít se saunováním až po šedesátce, se doporučuje uvážlivost při jejich rozhodnutí. Nutná je však porada s lékařem. V úvahu je třeba brát zejména závažná onemocnění krevního oběhu a jeho výkonnost, hrubé změny cév důležitých životních orgánů, přítomnost rizikových faktorů apod..

Děti od 3 let se mohou saunovat v rozsahu daném jednak časovými lhůtami jednak výškou fyzikálních hodnot saunové lázně pro ně určené. Vyžadují však dozor dospělé osoby v průběhu celého saunování.

 

 

Oblíbené odkazy

 

 

Otevírací doba (kromě období 1.7.-31.8. - je omezena prac.doba)

  • Po-Pa    16:00 - 21:00
  • So         16:00 - 21:00
  • Ne         16:00 - 21:00
  • Smíšená  sauna !!!!

Soukromé hodiny dle dohody

-více info Ceník nebo na baru

TOPlist